Πολύ απλή ερώτηση εμφανίζεται σε πολλάανθρώπους, ειδικά σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: πώς γράφεται ο "σκύλος"; Η αμφιβολία είναι το πρώτο φωνήεν σε μια λέξη. Αυτή η λέξη είναι λεξικό και πρέπει να θυμόμαστε τη γραφή της: το ουσιαστικό "σκυλί" γράφεται με το γράμμα "o". Η σωστή έκδοση: ένα σκυλί.

Σχόλια 0